058 - 267 40 49 - 06 - 52 63 06 17Contact

Herman Leusman, loopbaanprofessional, coach en trainer in persoonlijke effectiviteit, assessor en acteur.

Van werkloos naar 3 banen

Toen outplacement als dienstverlening net bestond was het gebruikelijk dat onze begeleiding doorging ‘tot en met de gunstige afsluiting van uw proeftijd in een nieuwe baan’. Dat was voor de flexibilsering van de arbeidsmarkt. Sinds 2010 daalt het aantal beschikbare vaste banen jaarlijks met 50 en 150 duizend stuks. En we helpen onze cliënten nog steeds tot en met de aanstelling in de nieuwe baan. Maar er is een groot verschil.

Als iemand van boven de 40 nu zijn of haar vaste baan verliest moet er rekening mee gehouden worden dat de nieuwe baan tijdelijk is, in deeltijd wordt verricht, als project is opgezet of als ‘klus’ voor eigen rekening en risico kan worden aangenomen. Dat heeft nadelen: Er is minder zekerheid, je hoort er minder bij, je blíjft zoeken, ook als je een ‘klus’ gevonden hebt en je zult zuinig aan doen met je bestedingen (hoe flexibeler de arbeidsmarkt hoe mee ‘buffers’ huishoudens zullen aanhouden). En vaak levert dat aanvankelijk ook nog eens minder op dan je gewend was.

Maar het heeft niet alléén maar nadelen. Onlangs werd ik gebeld door een vriend die ook, zoals hij me dat meldde ‘aan de beurt was’. Hij is ver in de veertig en maakte zich grote zorgen of hij ooit weer aan de slag zou komen. Ik hield hem voor dat veel mensen de aansluiting weer vinden door eerst, al dan niet onder dekking van de WW-uitkering, in deeltijd of op een tijdelijke basis te beginnen. En dat tijdelijke of deeltijdbanen ook een prima mogelijkheid bieden tot verkenning van een ander vakgebied en tot wederzijdse kennismaking. En soms tot ontplooiing van andere belangstellingsgebieden van jezelf.

Inmiddels heeft deze meneer drie ‘maatschappelijke activiteiten’ die inkomensvormend zijn (ik vermijd hier het begrip ‘werk’ en ‘loon’ omdat zulks nauwelijks nog past op deze wijze van inkomensverwerving): Hij heeft inmiddels weer een baan voor twee dagen per week in loondienst die redelijk vast lijkt, al is die voor een bepaalde tijd overeengekomen. Verder heeft hij zijn fotohobby uitgebouwd en organiseert nu cursussen, schrijft recensies voor vakbladen en heeft soms professionele opdrachten. Daarnaast heeft hij nog een eenmanszaak opgezet waarin hij (handwerkmatig en ambachtelijk) klussen doet. De laatste keer dat ik hem sprak toonde hij zich ingenomen met zijn nieuwe activiteiten. Hij was en is een veelzijdig mens en die veelzijdigheid komt nu ook in zijn werkzame leven meer tot uitdrukking. En hij kan er van leven, meent hijzelf.

Tegenwoordig wordt het einde van een outplacement meestal in overleg bepaald: Ziet de cliënt perspectief en is hij of zij tevreden met de nieuwe wending aan de loopbaan? Heeft hij of zij vertrouwen dat het goed komt? Dan sluiten we de samenwerking af. En als het nou, zeg na één of twee jaar toch weer misloopt in de flexibiliteit? Dan zijn oude cliënten welkom en pakken we de ondersteuning gewoon weer op.

 

 

 

Ligt er iets in de schappen dat u kan helpen?Neem vrijblijvend contact op