058 - 267 40 49 - 06 - 52 63 06 17Contact

Herman Leusman, loopbaanprofessional, coach en trainer in persoonlijke effectiviteit, assessor en acteur.

Missie

‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep hij ze. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed, om te volmaken’. Deze zin is uit ‘Genesis‘ en is voor mij nog altijd betekenisvol. Na de zesde dag is de schepping niet voltooid. God schept de mens, niet zomaar juist naar Zijn voorbeeld, maar als een ‘mannetje’ om Zijn schepping te vervolmaken. De mens, jij en ik, wij hebben dus kennelijk een taak, een missie. Aan al wat er is mogen we iets eigens van onszelf toevoegen. Maar wat is dat dan? Hebt je daar zicht op? Ik moest er aanvankelijk nog flink naar zoeken.

Als het even kan neem ik dit punt graag mee in de loopbaanvragen van mijn cliënten. Wat willen en kunnen zij vanuit hun hart bijdragen? Om het concreet te maken een voorbeeld.

Annemette deed wetenschappelijk onderzoek en schreef daarover rapporten en soms beleidsadviezen. Ze was daar niet ongelukkig mee, wetenschap interesseert haar. Maar ‘bruisen’ deed het niet. En Annemette wilde met haar tomeloze energie goede dingen doen.  De energie zocht een richting. Haar ‘missie’ formuleerde ze als ‘enthousiasme verbreiden’ en dat lukt via papier en rapporten niet zo goed. Vastberaden door haar nieuwe overtuiging bewerkte ze de arbeidsmarkt. Haar krachtige wens hielp haar tegenslagen te overwinnen en vast te houden aan het beeld van haar toekomst, aan háár wens een bijdrage te leveren. Annemette werkt nu alweer enige jaren succesvol in Almere, alwaar ze, als projectleider aan de Academie van de Stad o.a. studenten betrekt bij klussen in de wijken. Op die wijze verbreidt ze haar enthousiasme en draagt ze bij aan de verrijking van het sociaal culturele klimaat en de leefbaarheid  in haar stad. Als je nieuwsgierig bent kun je op Youtube haar autobiografie horen in haar eigen TED-talk (https://www.youtube.com/watch?v=wioW4UA1B9Q). Kun je je voorstellen dat Annemette mensen meekrijgt in haar projecten? En voel je ook waarom?

Als je eenmaal zicht hebt op je persoonlijke missie en zo boven- en benedenwereld aan elkaar probeert te verbinden sta je er nooit meer alleen voor. Dat geeft kracht en zelfvertrouwen zonder arrogant te worden. Ondertussen doe je je werk waarbij je je een deel kunt voelen van het grote geheel. Werk dat appelleert aan je eigen idee van ‘zin’. Wist je trouwens dat ‘enthousiasme’ betekent ‘van God vervuld zijn’? Ik wens iedereen het beste toe. Niet alleen bij het nieuwjaar, maar het héle jaar. Wat dat is, het beste? Dat je je bewust bent van je missie en dat je erin slaagt je missie, al dan niet in je werk, te leven. Dat wens ik je toe.

Ligt er iets in de schappen dat u kan helpen?Neem vrijblijvend contact op